تماس با ما

اطلاعات تماس با ما

 

آدرس دبیرخانه علمی: مشهد ، خیابان احمدآباد، موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، انجمن علمی شتر ایران

تلففکس : 38416637 - 051

(ساعات پاسخگویی : همه روزه در ساعات اداری)

تلفن همراه :   

 

آدرس دبیرخانه اجرایی: بندرعباس، خیابان طلوع، سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

تلفن : 33668411 - 076

فکس: 33668410 - 076کد پیگیری :